ASPIRANTBIGBAND   på Sct. Mariæ Skole

 

Sideløbende med den første instrumentalundervisning optages eleven i aspirantbandet, der øver i umiddelbar forlængelse af elevernes sidste skematime.


Aspirantbigbandets formål er fungere som opkvalificering til deltagelse i koncertbigbandet.


Optagelse i Bigbandet foregår efter individuelle skøn på elevens spillemæssige niveau og alder.